Sinuprint.ee kasutustingimused on mõeldud igale Sinuprint.ee teenuse kasutajale.

Palun lugege ja tutvuge kasutustingimustega enne tellimuse esitamist.

 

Üldised kasutustingimused

Antud Tingimused käsitlevad OÜ Sinuprint (edaspidi Teenusepakkuja) prinditeenuste veebilahenduse Sinuprint.ee (edaspidi Sinuprint.ee) kasutamise tingimusi. Kui Sinuprint.ee kasutada sooviv isik (edaspidi Kasutaja) registreerib end Sinuprint.ee kasutajaks, tähendab see, et Kasutaja nõustub Sinuprint.ee tingimustega ning kohustub neid järgima.

Teenusepakkuja aadress on OÜ Sinuprint, Pae 8, 11414 Tallinn, telefoni nr +372 631 1380, e-posti aadress info@sinuprint.ee.


Kasutaja õigused ja kohustused

 • Kasutaja vastutab oma registreeritud kontol kõikide oma tegevuste-, antud informatsiooni-, parooli-ning kasutajakonto konfidentsiaalsuse eest.
 • Kasutaja kannab täielikku vastutust kasutatud piltide autoriõiguste suhtes. Pilte üles laadides kinnitab kasutaja, et piltide autoriõigused kuuluvad temale.
 • Tellimust esitades on kasutaja lugenud ja nõustub Sinuprint.ee kasutustingimustega.
 • Tellimust esitades nõustub kasutaja, et Teenusepakkuja töötleb esitatud andmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele (GDPR).
 • Kasutaja nõustub, et andmeid säilitatakse turvaliselt ETA maade serverites.
 • Kasutaja nõustub, et Sinuprint.ee kasutab Google Analytics-it parema kliendikogemuse tagamise arendamiseks.

Teenusepakkuja kohustused          

 • Teenusepakkuja võimaldab klientidele foto toodete tellimise ja kindlustab tellitud toote kohaletoimetamise organiseerimise.
 • Teenusepakkuja kohustub kindlustama toote kätte saamise kokku lepitud ajal.
 • Teenusepakkuja kohustub mitte kasutama klientide pilte ja andmeid muul otstarbel, kui kliendi toodete valmistamisel ja saatmisel.

Registreerumine sinuprint.ee keskkonnas

 • SINUPRINT.ee leheküljelt tellimise alustamiseks peate looma kasutajakonto.
 • Registreerumiseks peab andma enda ees- ja perekonnanime, praeguse elukoha, sünnikuupäeva, olemasoleva e-posti aadressi ning peate looma salasõna. Salasõna sisestades ärge kasutage oma ees ega perekonnanime.

Konfidentsiaalsus

Teenusepakkuja garanteerib teie informatsiooni hoidmise ning kolmandatele isikutele mitte avalikustamise, v.a:

*seaduses ettenähtud juhtudel;

* transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik toodete kättetoimetamiseks kliendile;

* makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik toodete eest tasumiseks;

* võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.

SINUPRINT.ee kasutab ja hoiab teie isiklikku informatsiooni järgnevatel eesmärkidel: klientide ees kohustuste täitmiseks, st tellimuse arendamise, teostamise ja kohaletoimetamise organiseerimise tagamiseks.

Toote trükifaili ja trükikvaliteedi arendamine

Kasutaja on vastutav kavandis kasutatud piltide kvaliteedi eest. Palun pöörake tähelepanu hoiatusmärkidele, mis kuvatakse automaatselt, kui laetakse üles madala kvaliteediga pildid. Kasutajat hoiatatakse tagajärgede eest, mis kaasnevad, kui kasutada fotoraamatute ja fotokalendrite loomisel madala kvaliteediga pilte. Teenusepakkuja ei aktsepteeri sellistel juhtudel ühtegi pretensiooni prindikvaliteedi kohta.

 

Tellimuse kinnitamine ja teostamine

Enne fotoraamatu või fotokalendri tellimuse kinnitamist on klient kohustatud loodud kavandi üle vaatama, et kõik on nagu klient on soovinud.

 

Hinnainfo ja tasumine

Kõik tellimused, mis saadetakse Euroopa Liidu siseselt, sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat vastavat käibemaksu. Postikulu on märgitud eraldi. Teenusepakkuja ei ole vastutav ükskõik milliste muude maksude või tollilõivude eest, mida Teie suhtes võidakse rakendada ning mille suhtes jääb täielik vastutus Teile.
Teenusepakkuja jätab endale täieliku õiguse muuta hinnakirja oma äranägemise järgi ning ette teatamata kõigil juhtudel, välja arvatud nendel juhtudel, kus tellimus on Sinuprint.ee poolt kinnitatud, kuid veel täitmata.
Ostuhind tasutakse Teenusepakkujale ettemaksuna krediit-/deebetkaardiga läbi internetipanga või pangaülekandega.

Kohale toimetamine

 • Kohale toimetamise eest kannavad hoolt peamiselt OMNIVA ja ITELLA SMARTPOSTi kullerteenused vastavalt kindlale hinnakirjale.
 • Tellimuse kätte saamise periood sisaldab tootmise aega ning kui vajalik, siis ka kohaletoimetamise aega, mis on ligikaudu 3-7 tööpäeva.
 • Kõik Teie tellitud väljaprindid saadetakse aadressile, mille Te olete märkinud tellimuse registreerimisel kättetoimetamise aadressi väljale. Teie tellimuse kinnitamiseks saadab SINUPRINT.ee Teile vastavasisulise e-kirja, milles teatatakse Teie tellimuse vastuvõtust ning nõusolekust tarnida Teile fotoraamatuid ja -kalendreid.
 • Sinuprint.ee informeerib Tellijat Tellimuse täitmisest saates selle kohta teate Tellija e-posti aadressile. Nimetatud informatsioon tähendab, et Tellimus on täidetud ja Tellija saab Tellimusele ise järele tulla selleks märgitud kohta. Kui Tellija on soovinud postitust, siis samal päeval valmimisega edastatakse Teenusepakkuja poolt Tellimus Tellija poolt valitud postifirmale Tellimuse kohaletoimetamiseks.
 • Kasutaja saab valida Sinuprint.ee toodete kohaletoimetamiseks erinevaid postiteenuseid. Teenusepakkuja garanteerib toodete korrektse nõuetekohase pakendamise. Tellija on kohustatud kontrollima toote kättesaamisel postitusfirmas või kulleri käest, et pakend ei ole kahjustatud. Pakendi kahjustused tuleb kirjalikult kinnitada kohaletoimetaja saatelehel toote kättesaamisel. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Info postitusel toimunud tootekahjustustest tuleb esitada Teenusepakkujale 3 tööpäeva jooksul. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Tellimuse tagastus toimub vastavalt valitud transpordiviisi tingimustele Teenusepakkuja kulul.
 • Tellimuste postitamisel ja kättetoimetamisel tuleb arvestada vastava postifirma poolt kehtestatud üldtingimustega.
  SINUPRINT.ee võib täielikult oma äranägemise järgi Teie tellimustest keelduda ilma igasuguse selgituseta.

 


Muudatused kasutajatingimustes

Teenusepakkuja jätab endale õiguse ette hoiatamata, igal ajal, oma äranägemise järgi kasutustingimusi muuta. Sinuprint.ee ei ole kohustatud Kasutajat muudatuste kohta informeerima. Käesolevad tingimused alluvad Eesti Vabariigi seadustele ning on Eesti Vabariigi kohtusüsteemi pädevuses.

Te peate olema kindel, et enne tellimuse tegemist, olete käesolevad tingimused läbi lugenud ning nendest täielikult aru saanud. Kui Teil on küsimusi, palun võtke meiega ühendust.

 

Lisaküsimused: info@sinuprint.ee või telefoni teel +372 631 1380