Veebipoe Sinuraamat.ee (edaspidi Sinuraamat.ee) omanik on SinuPrint OÜ 14543661 (registrikood), asukohaga Pae 8 11414, Tallinn.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Antud tingimused käsitlevad OÜ SinuPrint (edaspidi teenusepakkuja) prinditeenuste veebilahenduse Sinuraamat.ee (edaspidi Sinuraamat.ee) kasutamise tingimusi. Kui Sinuraamat.ee kasutada sooviv isik (edaspidi kasutaja) registreerib end Sinuraamat.ee kasutajaks, tähendab see, et kasutaja nõustub Sinuraamat.ee tingimustega ning kohustub neid järgima. Sinuraamat.ee müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamisetasu   sõltub    kasutaja     asukohast    ning    kättetoimetamise   viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Kasutaja õigused ja kohustused

 • Kasutaja vastutab oma registreeritud kontol kõikide oma tegevuste-, antud informatsiooni-, parooli-ning kasutajakonto konfidentsiaalsuse eest.
 • Kasutaja kannab täielikku vastutust kasutatud piltide autoriõiguste suhtes. Pilte üles laadides kinnitab kasutaja, et piltide autoriõigused kuuluvad temale.
 • Tellimust esitades on kasutaja lugenud ja nõustub Sinuraamat.ee kasutustingimustega.
 • Tellimust esitades nõustub kasutaja, et teenusepakkuja töötleb esitatud andmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele (GDPR).
 • Kasutaja nõustub, et andmeid säilitatakse turvaliselt ETA maade serverites.
 • Kasutaja nõustub, et Sinuraamat.ee kasutab Google Analytics-it parema kliendikogemuse tagamise arendamiseks.
 • Olete andnud oma nõusoleku selleks, et Teenusepakkuja ei kanna vastutust kaotatud fotofailide või muu kahju eest Teie Kasutajakontol.

Sinuraamat.ee kasutab ja hoiab teie isiklikku informatsiooni järgnevatel eesmärkidel: klientide ees kohustuste täitmiseks, st tellimuse arendamise, teostamise ja kohaletoimetamise organiseerimise tagamiseks.

Toote trükifaili ja trükikvaliteedi arendamine

Sinuraamat.ee konto kasutaja loob valitud trükitoote kavandi, laadides pildid üles Sinuraamat.ee loodud elektroonilisse tootevälja ning valides pakutud kavandi tüübi. Kinnitades antud tellimust võtab kasutaja täieliku vastutuse piltide kvaliteedi ees, mis ta on lisanud pakutud tootele.

Kasutaja on vastutav kavandis kasutatud piltide kvaliteedi eest. Palun pöörake tähelepanu hoiatusmärkidele, mis kuvatakse automaatselt, kui laetakse üles madala kvaliteediga pildid. Kasutajat hoiatatakse tagajärgede eest, mis kaasnevad, kui kasutada fotoraamatute ja fotokalendrite loomisel madala kvaliteediga pilte. Teenusepakkuja ei aktsepteeri sellistel juhtudel ühtegi pretensiooni prindikvaliteedi kohta.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb teha järgmised sammud:

 1. Registreeru kasutajaks
 2. Vali toode
 3. Alustada loomist
 4. Vali kategooriast sobiv kujundus alus
 5. Vali toote formaat
 6. Alusta loomist
 7. Loo enda piltidega kujundus
 8. Jälgi programmi hoiatusi enne kujunduse kinnitamist.
 9. Kinnita kujundus
 10. Valige tarneaaderss
 11. Valige saatmismeetod
 12. Loe läbi ja nõustu kasutustingimustega
 13. Vali maksemeetod
 14. Jätkamiseks palun vajutage "Maksma" nupule. Soovi korral saate minna tagasi muu makseviisi valimiseks.
 15. Tasuge tellimus
 16. Teie tellimus võetakse käsitlemisele kohe, kui makse on meieni jõudnud.

Enne fotoraamatu või fotokalendri tellimuse kinnitamist on klient kohustatud loodud kavandi üle vaatama.Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Sinuraamat.ee arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Hinnainfo ja tasumine

Kõik hinnad on antud eurodes. Kõik tellimused, mis saadetakse Euroopa Liidu siseselt, sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat vastavat käibemaksu. Postikulu on märgitud eraldi.Tellimuse teostamine algab ainult siis, kui makse on teostatud. Kui makse tehakse pangaülekandega, tuleb makse kuupäevaks lugeda hetke, kui raha jõuab Teenusepakkuja pangakontole. Kui makse tehakse pangaülekandega, tuleb makse selgitusse sisestada tellimuse number.Teenusepakkuja ei ole vastutav ükskõik milliste muude maksude või tollilõivude eest, mida Teie suhtes võidakse rakendada ning mille suhtes jääb täielik vastutus Teile. Teenusepakkuja jätab endale täieliku õiguse muuta hinnakirja oma äranägemise järgi ning ette teatamata kõigil juhtudel, välja arvatud nendel juhtudel, kus tellimus on Sinuraamat.ee poolt kinnitatud, kuid veel täitmata. Ostuhind tasutakse Teenusepakkujale ettemaksuna läbi internetipanga või pangaülekandega.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti

 • Kohale toimetamise eest kannavad hoolt peamiselt OMNIVA ja ITELLA SMARTPOSTi kullerteenused vastavalt kindlale hinnakirjale.
 • Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.
 • Kõik Teie tellitud väljaprindid saadetakse aadressile, mille Te olete märkinud tellimuse registreerimisel kättetoimetamise aadressi väljale. Teie tellimuse kinnitamiseks saadab Sinuraamat.ee Teile vastavasisulise e-kirja, milles teatatakse Teie tellimuse vastuvõtust ning nõusolekust tarnida Teile fotoraamatuid ja -kalendreid.
 • Sinuraamat.ee informeerib Tellijat Tellimuse täitmisest saates selle kohta teate Tellija e-posti aadressile. Nimetatud informatsioon tähendab, et Tellimus on täidetud ja Tellija saab Tellimusele ise järele tulla selleks märgitud kohta. Kui Tellija on soovinud postitust, siis samal päeval valmimisega edastatakse Teenusepakkuja poolt Tellimus Tellija poolt valitud postifirmale Tellimuse kohaletoimetamiseks.
 • Kasutaja saab valida sinuraamat.ee toodete kohaletoimetamiseks erinevaid postiteenuseid. Teenusepakkuja garanteerib toodete korrektse nõuetekohase pakendamise. Tellija on kohustatud kontrollima toote kättesaamisel postitusfirmas või kulleri käest, et pakend ei ole kahjustatud. Pakendi kahjustused tuleb kirjalikult kinnitada kohaletoimetaja saatelehel toote kättesaamisel. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Info postitusel toimunud tootekahjustustest tuleb esitada Teenusepakkujale 3 tööpäeva jooksul. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Tellimuse tagastus toimub vastavalt valitud transpordiviisi tingimustele Teenusepakkuja kulul.
 • Tellimuste postitamisel ja kättetoimetamisel tuleb arvestada vastava postifirma poolt kehtestatud üldtingimustega.
 • Sinuraamat.ee võib täielikult oma äranägemise järgi Teie tellimustest keelduda ilma igasuguse selgituseta.

Tellimuse teostamise perioodiks tuleb lugeda hetke, millal kasutaja on teostanud makse kuni hetkeni, millal konkreetne toode on saabunud  Teenusepakkuja kontorisse või saadetud kulleriteenuse abiga. Tavaline tootmisperiood on 3-5 tööpäeva. Maksimaalne tarneaeg ehk maksimaalne aeg mille jooksul kasutaja kauba kätte saab on 7 tööpäeva.

Tagastused ja tühistamised

Tulenevalt võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4-st ei kehti tarbijale 14 päevane taganemisõigus kui toode on valmistatud arvestades tarbija isklikke vajadusi või koostatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt.

Pretensiooni esitamise õigus

Kui kasutajal on pretensioone, mis puudutavad  toodetud toote mittevastavust üldistele standarditele, on kasutajal õigus saadud toode tagastada 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul, toimetades valmis toode Teenusepakkuja kontorisse isiklikult või kasutades kulleri teenuseid (kasutaja kulul), mille puhul tuleb sellest teavitada Teenusepakkujale helistades või saated e-posti ning täites ära kindla näite avalduse.  Kõiki juhtumeid tuleb üle vaadata erinevalt ning lahendada 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul. Kui pretensioonid on põhjendatud, tuleks peale kokkulepet kliendile tellimus uuesti printida või saadud makse kliendi tagatud pangakontole tagastada 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Sinuraamat.ee garanteerib teie informatsiooni hoidmise ning kolmandatele isikutele mitte avalikustamise, v.a:

*seaduses ettenähtud juhtudel;

* transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik toodete kättetoimetamiseks  kliendile;

* makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik toodete eest tasumiseks;

* Teenusepakkija edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS

* võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.

Vaidluste lahendamine

Kui kasutajal on Sinuraamat.ee osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@sinuraamat.ee või helistada telefonil: 631 1380. Kui kasutaja ja Sinuraamat.ee ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Sinuraamat.ee vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kasutaja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Muudatused kasutajatingimustes

Teenusepakkuja jätab endale õiguse ette hoiatamata, igal ajal, oma äranägemise järgi kasutustingimusi muuta. Sinuraamat.ee ei ole kohustatud kasutajat muudatuste kohta informeerima. Käesolevad tingimused alluvad Eesti Vabariigi seadustele ning on Eesti Vabariigi kohtusüsteemi pädevuses. Te peate olema kindel, et enne tellimuse tegemist, olete käesolevad tingimused läbi lugenud ning nendest täielikult aru saanud. Kui Teil on küsimusi, palun võtke meiega ühendust.

Lisaküsimused: info@sinuraamat.ee või telefoni teel +372 631 1380